divendres, 20 d’octubre de 2017

ESTUDIEM ELS OCEANS I ELS CONTINENTS

Al tema 2 estem estudiant el mapa mundi. Aquí us deixo un joc per tal que practiqueu

Resultat d'imatges de mapamundi

Per practicar amb diverses formes de relleu piqueu aquí

Resultat d'imatges de formes de relleu

dilluns, 18 de setembre de 2017

REUNIÓ INFORMATIVA INICI DE CURS 3r

REUNIÓ D’INICI DE CURS 2017-2018                    3r CURS DE PRIMÀRIA

Els nens/es han començat un nou curs i ja es troben a Cicle Mitjà de Primària. Nous reptes els esperen i tot un camí ple d’il·lusions i esforços, sempre conduïts de la mà de tot l’equip docent que forma part de l’escola.

Mestres que imparteixen classe a 3r de Primària:
La tutora Marta Millán imparteix la majoria de les àrees del curs: Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Valors i Tutoria. Així, també tindran altres mestres segons les matèries:
Llengua Castellana: Laura Gómez
Coneixement del Medi: Pilar Fajardo
Música: Pilar Fajardo
Plàstica: Encarna García
Educació Física: Karina Antolín
Science: Mireia Climent
Complementària de Càlcul: Mireia Climent
Complementària de Dictats i Redaccions: Mireia Climent i Laura Magán
Religió: Núria Augué
Reforç: Pepi Martín i Laura Gómez
Gabinet Psicopedagògic: Encarna Sánchez i Francesc Solera

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS
Els objectius estan relacionats directament amb les competències bàsiques que ha d’adquirir l’alumne/a al cicle mitjà de primària:

Creació d’hàbits
Ha d’esdevenir una persona autònoma
Saber escoltar els altres
Ser atent i educat amb mestres i companys/es
Fer un bon ús de l’agenda escolar
Acabar la feina proposada
Mostrar interès per les diferents àrees

Gust pel treball i la responsabilitat
Ha de ser capaç de preparar la motxilla ell mateix
Portar tot el material necessari
Utilitzar correctament les llibretes corresponents a les diferents àrees
Presentar de manera polida i ordenada la feina
Portar al dia el quadern lector

MATERIAL
-          Carpessà amb dues o quatre anelles i fundes de plàstic (una per àrea). Cal posar una etiqueta identificativa a cada plàstic. Romandrà a l’aula.
-          Carpeta senzilla. Conté fitxes. CLASSE/CASA, va i torna cada dia.
-          Estoig 1: bolígraf blau (a poder ser, d’esborrar), llapis, goma, maquineta, regle, llapis de colors. (NO TIPPEX NI BOLÍGRAFS D’ALTRES COLORS QUE NO SIGUIN BLAUS)
-          Estoig 2 (Romandrà a la classe): retoladors, tisores i cola en barra.
-          Llibres i llibretes amb les corresponents portades pintades i enganxades. Cal que les llibretes estiguin etiquetades amb: nom i cognom, curs i àrea.
-          Motxilla: la fan els alumnes però els pares han de revisar-les. Revisar l’horari diàriament.

AGENDA
-          És un element bàsic i d’ús diari. És necessari revisar-la cada dia.
-          IMPORTANT: cal omplir el primer full de l’agenda amb la informació personal. És de gran importància escriure els telèfons.

-          Anotacions a l’agenda:
Deures (matèria, pàgina i exercicis). Ex.: Català: pàg. 15 ex.: 2· i 4L
L (fer deures a la llibreta) · (fer deures al llibre)
Comunicats família/tutora: notes per falta de deures, material, assistència, retards, notes d'actitud (positives o negatives)...

-          Els mestres portaran un control dels deures i s’avisarà en cas que no els facin. Cal signar aquests avisos.
-          ALEXIA: plataforma virtual on quedarà enregistrat: agenda (deures, controls, sortides…) assistència i comunicats família/tutor.

FEINA
-          Els deures són OBLIGATORIS.  En cas que no es portin fets els mestres posarem una nota a l’agenda als pares que haurà de ser retornada als mestres signada.
-          Caldrà llegar diàriament uns 10 min, 5 dels quals en veu alta.
-          Els pares cal que revisin la feina que el nen/a fa cada dia a l’escola, el motivi i l’ajudi. A més, és important controlar el temps que se li dedica.
-          Abans de fer els deures és recomanable dedicar un temps a repassar i revisar els continguts que s’han vist d’aquesta matèria a classe. A més a més cal que es vagi estudiant per portar al dia els continguts.
-          Els jocs electrònics i la televisió són els “robatemps” dels estudis dels nens/es. Cal tenir-ne cura  i gestionar-li el temps.

CLASSE
-          NORMES DE CLASSE: estan penjades a l’aula i cadascun dels alumnes té una còpia a la carpeta. Cal respectar-les i tenir-les presents durant tot el curs.
-          ENCARREGATS I FUNCIONS: delegat, secretari, encarregat de material, encarregat de la fila, encarregat de classe, encarregat del menjador, encarregat de jaquetes i revisor del reciclatge.
-          Els alumnes portaran ampolles d’aigua, mocadors de paper i esmorzar (preferiblement en carmanyola). Els dimecres és EL DIA DE LA FRUITA, que la poden portar com esmorzar.
-          LAVABOS: a l’hora del pati.
-          BÚSTIA DE SUGGERIMENTS: Es tracta d’una capsa per recollir notes dels alumnes amb aportacions POSITIVES (felicitacions a companys/es, millores de classe…) Les notes poden ser anònimes i es comentaran a les hores de tutoria.
-          EL DIARI DE 3r: Cada dia un nen/a s’emportarà el diari a casa i escriurà (d’acord amb les normes d’escriptura d’un diari) els trets més significatius d’aquell dia a l’escola per ell/a. Al final del trimestre es posarà en comú davant de tot el grup-classe.
-          LES MEDALLES de 3r: Es tracta d'un sistema de felicitació mestra-classe, en el qual el tutor donarà una medalla al grup quan els hàbits de treball siguin els adients. Aquesta activitat fomenta el bon clima de treball a l'aula i la cohesió de grup.
MATÈRIES
-          LLENGÜES: produirem textos escrits (redaccions) seguint un guió i una autoavaluació; així com nombrosos dictats en les dues llengües. Es donarà molta importància a la lectura i a la comprensió lectora. Es farà ús del diccionari de català i de castellà. Continuarem realitzant els 30 min de lectura diaris.
-          MATEMÀTIQUES: Treballarem la suma, resta, multiplicació, divisió, resolució de problemes i caldrà agilitzar la velocitat del càlcul mental. És molt important saber-se perfectament les taules de multiplicar. Es farà èmfasi en mesura i geometria.
-          CONEIXEMENT DEL MEDI: aprendrem a seleccionar la informació més important i farem esquemes i resums.
-          ANGLÈS: Es treballaran les 5 skills: reading, listening, writing, speaking and grammar a través de diferents interaccions. S’introduirà nou vocabulari el qual s’ha d’aprendre i anar repassant. Es recomana escoltar les cançons a casa per tal de consolidar el vocabulari i els continguts treballats.
-          EDUCACIÓ FÍSICA: Els alumnes han de portar el xandall de l’escola, una ampolla d’aigua, una tovalloleta i impermeable en cas de pluja per a poder realitzar les classes els dimecres. Cal portar-ho en una motxilla petita.
-          MÚSICA: Els nens/es necessitaran una flauta a partir del 2n trimestre. És important que repassin les partitures treballades.
-          COMPLEMENTÀRIES:  2 hores seran dedicades a Science , 1 hora a Càlcul, 1 hora a dictats i redaccions en català i 1 hora a dictats i redaccions en castellà.
-          Projecte Interdisciplinari: Les etapes de la història: Els Romans.
-          Avaluació diagnòstica: Al llarg del curs de 3r, es prepararà els alumnes per a la prova d’avaluació diagnòstica que se’ls passarà durant el segon trimestre. Aquesta prova permet avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística (catalana i castellana) i de la competència matemàtica.

CONTROLS
-          Els controls que facin els nens/es a l’escola es lliuraran als pares per tal que puguin revisar-los.
-          Els controls es tornaran signats al professor/a, el pròxim dia que toqui la matèria de la prova realitzada.
-          Fitxes de repàs com a guia d’estudi.

       REPÀS PELS EXÀMENS
-          La mestra farà fotocòpies del repàs de cada tema de les assignatures de català, castellà, matemàtiques i coneixement del medi.
-          Les entregarà a cada nen/a perquè les faci a casa amb ajuda. Es tracta d’una guia per ensenyar-los i ajudar-los a estudiar.
-          Cada nen/a les ha d’entregar fetes i signades pels pares el mateix dia de l’examen.


Altres recomanacions, orientacions i consells
-          La puntualitat és una virtut que s’ha de fomentar des de ben petits, convertint-la en un hàbit. Una persona impuntual per costum és signe de falta de responsabilitat.
-          Les faltes d’assistència a classe han d’estar justificades via agenda. Cal que els pares avisin per telèfon a l’escola si un nen ha de faltar. També si ha de sortir abans i per quin motiu. En cas de faltar durant un dia o més caldrà omplir i retornar el paper de “justificació d’absència” que facilitarà el tutor.

-          És important que els alumnes participin en les excursions i activitats que es desenvoluparan al llarg del curs. Totes elles tenen una relació amb el currículum corresponent i estan adreçades a les seves edats.

ACTIVITATS PROGRAMADES 3r

NOSTRA SENYORA DEL MAR

 ACTIVITATS PROGRAMADES TERCER CURS DE PRIMÀRIA CURS 2017-18

Castanyada 31 d’octubre a la masia Can Canadell (Comarca del Moianès)
Carnaval 9 de febrer
Colònies principis de juny
Cloenda del curs escolar 22 de juny

L’anglès: la clau per obrir-se al món.
Learning English through theatre. Objectiu: Fomentar l’ús correcte de la llengua anglesa a través del teatre.

El gust per la lectura:
Bagul de llibres per a les biblioteques escolars del Prat. Objectiu: Motivar els/les nens/es a interessar-se pels llibres (contes, rondalles, cançons.)

Educació artística:
L’escola va de bolo: anem al teatre. Objectiu: Donar a conèixer la diversitat de l’oferta teatral i musical.

Coneguem el Prat:
Visita a l’exposició del seguici popular festiu de la ciutat. Objectiu: Conèixer les figures i representacions de la cultura popular i tradicional catalana de la nostra ciutat.

Educació ambiental:
Apropa’t al camp. Objectiu: Donar a conèixer les característiques de la zona agrícola del delta del Llobregat.

El Prat ciutat dels infants
Recordem els jocs d’abans; és jugant com aprenem a viure. Objectiu: Generar un espai de participació i de treball comú entre infants, joves i gent gran.

Un lloc per conviure-hi amb respecte
La Irene i l’Alí. Objectiu: Veure la vida de dos infants després d’una guerra a la seva vida quotidiana.

Aules amb bon tracte: “Un dia vaig ser petit, molt petit”. Objectiu: Afavorir l’empatia dels infants vers la gent gran.

Educació viària:
Mou-te pel carrer amb responsabilitat. Objectiu: Adquirir hàbits per a la mobilitat segura.
Actes de cloenda curs d’educació Primària. Objectiu: Adquirir hàbits i coneixements relacionats amb la seguretat a l’espai públic.

Educació artística/ Educació Física
Jugant amb la dansa. Objectiu: Introduir-se a la dansa per mitjà de la pràctica i millorar la coordinació motriu i el ritme.

Activitats relacionades amb el projecte interdisciplinari: les etapes de la història ELS ROMANS

Domus: tessel·les i mosaics (Museu d’Aqueologia de Catalunya). Objectiu: Conèixer els tipus de decoracions romanes a l’època antiga.

divendres, 15 de setembre de 2017

REUNIÓ INFORMATIVA D'INICI DE CURS

BON DIA,

LA REUNIÓ INFORMATIVA D'INICI DE CURS PER A FAMÍLIES SERÀ EL DIA 18/09 A LES 17:15h A L'AULA DE CINQUÈ DE PRIMÀRIA.


MARTA

divendres, 8 de setembre de 2017

ORGANITZEM-NOS: LLIBRETES DE 3r

LLIBRETES GRANS D'UNA LÍNIA
Català
Castellà
Coneixement del Medi
Dictats i redaccions

LLIBRETES GRANS DE QUADRES
Matemàtiques

LLIBRETA PETITA D'UNA LÍNIA
Anglès

LLIBRETES PETITES DE QUADRES
Science
Càlcul